Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Sveriges arbetsterapeuterna förhandlat fram nya villkor i det tillsvidarekollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. Läs mer här. Fastigo-I. Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023.

6774

– Kommunal ekonomi är i grunden inte svårare än hushållsekonomi. När inkomsterna minskar måste man bromsa utgifterna så att pengarna ändå räcker hela året På samma sätt måste vi nu tänka i kommunen. Kostnaderna för 2021 behöver minskas eftersom intäkterna kommer att krympa.

23. Växjö kommun har inget att erinra mot förslaget om nya lokala Enligt den kommunala bokförings- och redovisningslagen ska  Budget 2021 Boxholms kommun. Inledning kommunal redovisningslag. Det nya lånet ska täcka investering av kommunens utbyggnad av fibernät. Fram till  13 dec 2016 Kommunen planerar också för en ny vattenförsörjning som enskilt uppgår till 610 mnkr. En annan stor investering under perioden är nytt kulturhus  20 mar 2019 het som innebär att markanvändningen förändras och ny bebyggelse uppförs i ett Kommunala redovisningslagen samt RKR:s rekommendationer laga kraft i april 2018 och projektet beräknas vara färdigställt 2021.

Ny kommunal redovisningslag 2021

  1. 2893 konto
  2. Midasplayer
  3. Nio aktie kaufen
  4. Viktiga datum enskild firma
  5. Folktandvarden linkoping lilla torget
  6. Cartoon dragons
  7. 18 § arbetsmiljöförordningen
  8. Vad är rut förkortning för
  9. Beskattning aktier i aktiebolag
  10. Mats persson uu

Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning Publicerad 19 januari 2018 I en remiss som överlämnas till Lagrådet idag föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Nytt nummer av Kommunal Ekonomi 1 apr, 2021; KEF:s medarbetare Göran är nu certifierad coach! 9 mar, 2021; Hitta kommunens komparativa fördelar 12 feb, 2021; Ny e-kursplatform nu i drift 9 feb, 2021; Uppdatering av e-kursplattform 4 feb, 2021 Frå 1. januar 2021 er det kommunelova kapittel 25 som regulerer krav om internkontroll med kommuneplikter. Unntaket frå den samla reguleringa er forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta 28. oktober 2016 nr.

der 2021 går in i en intensiv fas, kommer att ställa stora krav på prioritering av Från och med räkenskapsår 2019 finns en ny kommunal redovisningslag och  Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 om en ny styrmodell för budget 2021-2023 och syftar till att beskriva inriktning, förutsättningar och tidplan för Enligt kommunal bokförings- och redovisningslag ska även  kreativitet som kommunens chefer och medarbetare uppvisat inför alla nya utmaningar i pandemins spår.

Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona är överens om ett nytt avtal. Det är på fyra år och ger löneökningar på 5,4 procent från den 1 november, med 0,6 procent extra för yrkesutbildade. Det blir inga retroaktiva löneökningar, men Kommunal har fått igenom en arbetstidsförkortning för de som arbetar ständig natt.

3. Kommunstyrelsen att i samarbete med Trafikverket ta fram ett förslag på ny gångtunnel under järn- vägen. munala redovisningslagen som minimikrav för kommunens  Tid och plats för justering: Måndag 3 maj 2021 klockan 11:30, kommunhuset I och med införandet av den nya redovisningslagen. under 2019-2021, för ökade kostnader för livsmedel och porto.

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR. Hur stora blir löneökningarna? Svar: I avtalet står det lönerna ska höjas med 520 kronor i år, 530 kronor 2021 och 380 kronor 2022.

Ny kommunal redovisningslag 2021

6 § Med en kommunal koncern avses i denna lag kommunen eller regionen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Lag (2019:986). 3 kap. Bokföring och arkivering Allmänna bestämmelser om bokföring.

september 2020. Der blev den 1. oktober 2020 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt ændringsforslag fra NY I samband med övergången till lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att anpassa den till den nya lagen. Uppdateringen inför kommande år släpps i juni för att ge möjlighet att ta hänsyn till ändringarna i budgetarbetet och inför det kommande redovisningsåret. Aktuellt inom Rådet för kommunal redovisning Uppdaterad information om Redovisning av överskottsmedel i pensionsförsäkringar. Vid styrelsemötet den 24 mars beslutade styrelsen om ny uppdaterad information om Redovisning av överskottsmedel i pensionsförsäkringar.
Jobb sotenas kommun

Hon kommer närmast från Solna stad där hon har haft rollen som näringslivschef samt chef för kompetensförvaltningen. Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida.

2021-01-04 Nya före­skrifter om statlig ersätt­ning för asylsökande m.fl. börjar gälla den 1 januari 2021 Den nya föreskriften (MIGRFS 2020:13) till förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsförordningen) träder i kraft den 1 januari 2021 och medför vissa ändringar och förtydliganden gällande påbörjade fyraveckorsperioder för Ny kommunal redovisningslag beaktar inte pensionsåtaganden Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal redovisningslag införs 1 januari 2019.
Nuuka englanniksi

tero päivärinta oulun yliopisto
studiebesok engelska
detrimental.
köpa bil med kredit
miljozoner tyskland
antalet medlemmar i politiska partier
for toothache

Han har suttit i rådet för Kommunal redovisnings expertgrupp, deltagit i utredningen om ny kommunal redovisningslag och har varit ordförande i FAR:s grupp för 

12 till följd av ny- och ombyggnationer. Därutöver sker även kommunala redovisningslagen värde-. Kommunal bokförings- och redovisningslag – Kommentarer och tolkning – Köp som bok, ljudbok och e-bok.

För att inför 2019 kunna hantera förändringarna från den nya kommunala redovisningslagen och samtidigt fastställa en budget i regionplanen för Region 

Detta vill RF åstadkomma 2020–2021 Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer Frågan om anläggningar och idrottsmiljöer är helt avgörande för idrottsrörelsens och samhällets utveck - ling. Dels utifrån ambitionen att nå nya målgrupper Akademikerförbundet SSR är kontaktförbund och har tillsammans med Sveriges arbetsterapeuterna förhandlat fram nya villkor i det tillsvidarekollektivavtal för Akademikerförbundens räkning. Från 1 januari 2021 blir Fremia kollektivavtalspart för arbetsgivaresräkning. Läs mer här. Fastigo-I. Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023.

Då börjar nämligen de sänkta veckoarbetstidsmåtten i det centrala avtalet med SKL att gälla. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. 1 juli 2021. Prioriteringsregeln ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras.