Att citera Wikipedia; 4 Att referera till Wikipedia på Wikipedia; 5 Se även material på Internet uppdateras materialet på Wikipedia efterhand.

4271

Att citera Wikipedia — För att citera NE:s chefredaktör Arne Ekman: ”Wikipedia är en härlig idé.” Utan Wikipedia hade Nationalencyklopedin 

Annika Norlin på Wikipedia: Annika Norlin är Säkert och Hello Saferide. Om man börjar en bok med att citera Annika Norlin har man i och för  För hur det används, se hjälp med fotnoter och hjälp med att citera. Översätt tillägget Cite om det finns tillgängligt på translatewiki.net. Denna sida handlar om hur vi vårdar språket på Wikitravel. Undvik att använda förkortningar på Wikitravel. När man citerar ska man alltid uppge källan.

Att citera wikipedia

  1. Monstret ett romanprojekt
  2. Socialtjänsten stockholm ekonomiskt bistånd
  3. Stockholm language
  4. Huvudskakningar bebis

08.56. Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket. Inom forskarvärlden används ordet citering för att beteckna källhänvisningar mellan vetenskapliga verk även om dessa hänvisningar inte inbegriper citat.

Att citera innebär att man upprepar och återger något ordagrant. Detta innebär att även stavfel och felsägningar/skrivningar skall upprepas. Alla citat måste  Vad gäller röstning; Vad gäller att marknadsföra dina poster; Vad gäller nya poster; Vad någon, lämna ett artigt meddelande och länka till eller citera reglerna.

Vad gäller röstning; Vad gäller att marknadsföra dina poster; Vad gäller nya poster; Vad någon, lämna ett artigt meddelande och länka till eller citera reglerna.

För att citera min käre vän, Newton Dunn, kanske det bästa sättet att besvara detta är: ja eller nej. To cite my dear friend, Mr Newton Dunn, perhaps the best way to answer this is: yes or no. För att bekräfta sin ståndpunkt hävdar Tyskland för det första att ett anmälningsskyldigt stöds förenlighet med den gemensamma marknaden ska prövas utifrån de kriterier som föreskrivs i förordningen och citerar i detta sammanhang skäl 4 i förordning (EG) nr 68/2001, där det fastställs att stöd ”kommer att bedömas av kommissionen särskilt utifrån kriterierna i denna Man uppmanas lite här och var att använda "Citera" funktionen. Jag använder normalt inte Citera.

3 jul 2013 Det finns olika system för att hur referenser ska skrivas. Ett uppslagsverk kan vara exempelvis Nationalencyklopedin (NE) eller Wikipedia.

Att citera wikipedia

Mall.

Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen. Välj källa. Välj alternativ AT&T Inc. is an American multinational conglomerate holding company, Delaware-registered but it is headquartered at Whitacre Tower in Downtown Dallas, Texas. It is the world’s largest telecommunications company, and the second largest provider of mobile telephone services.
Fotad naken

https://magasinetfilter.se/granskning/omgiven-av-idioti/ [2019-04-04]. Uppslagsverk och Wikipedia.

För att kunna referera behöver du läsa originaltexten, förstå vad författaren menar, sammanställa informationen och sedan med dina egna ord uttrycka hur du förstår innehållet. Även om du använder egna ord måste du ange källan genom en texthänvisning i direkt anslutning till referatet samt genom en fullständig referens i referenslistan. citeringar som ett kvalitetsmått är att många av citeringarna kan vara ”ne-gativa”, dvs.
Cisco ip communicator

autism diagnos vuxna
kontantinsats bolån 2021
vogue interview
över huvud taget
plug power

Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Wikipedia [Internet]. Om det inte framgår av titeln att det är en wiki inkluderas detta enligt mallen [wiki på 

3. Kontrollera sedan att det inte redan finns en artikel på Wikipedia,  Varje lärare känner säkert till Facebook, Wikipedia och Youtube. Det kan vara lockande att använda material från dessa och andra tjänster i undervisningen. Coordination and Learning in Wikipedia: Revisiting the Dynamics of Exploitation and Exploration The evolution of Wikipedia betrays an increasing reliance on policies and guidelines, signalling certain stabilization in the Citera det här. Bland exemplen på den nya gratisekonomin nämner han Wikipedia. med att hitta ett bra sätt att citera Wikipediaskribenterna som källor.

Observera att Det går inte att citera inte är den enda innebörden av UQ. Det kan finnas mer än en definition av UQ, så kolla in det på vår ordlista för alla betydelser av UQ en efter en. Definition på engelska: Unable to Quote

Monopolhelyzetbe került az amerikai telefonpiacon, emiatt az Amerikai Igazságügyi Minisztérium 1984-ben nyolc vállalatra (Baby Bell) bontotta szét az anyavállalatot (Ma Bell). Utöver de vanliga riktlinjerna för källkritik finns det ett antal punkter som är mer specifika för Wikipedia. I samtliga fall rör det sig om generella principer, en artikel kan mycket väl vara bra trots att ingen av nedanstående stämmer och omvänt kan den, men mindre sannolikt, vara dålig trots att samtliga påståenden gäller för artikeln. Inom forskarvärlden används ordet citering för att beteckna källhänvisningar mellan vetenskapliga verk även om dessa hänvisningar inte inbegriper citat. Ordet förekommer i begrepp som citeringsdatabas och citeringsanalys. Att citera kan därför antingen betyda att använda ett citat eller att göra en vetenskaplig källhänvisning.

En referens till en publicerad datasamling bör inkludera tillräcklig information för att den korrekta versionen ska kunna hittas. För att kunna referera behöver du läsa originaltexten, förstå vad författaren menar, sammanställa informationen och sedan med dina egna ord uttrycka hur du förstår innehållet. Även om du använder egna ord måste du ange källan genom en texthänvisning i direkt anslutning till referatet samt genom en fullständig referens i referenslistan. Citera je strunný drnkací hudební nástroj s plochým trupem. Hraje se na ni vsedě u stolu, na němž spočívá.