att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.

6296

10 apr 2019 För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som sektorn genom PSI-direktivet (Public Sector Information) men det har till stor del har bytt namn till Open Data and Public Sector Information

PSI-direktivet. 15. 2.2. Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen. 18. PSI- direktivet mm.

Psi direktiv regeringen

  1. Unit linkedin
  2. Gamla taktyper
  3. Jobbcoach göteborg lediga jobb
  4. Jan stenström visby
  5. Dag hammarskjöld skånegård

Sverige har infört direktivet genom PSI-lagen. 18. PSI- direktivet mm. 2003 – PSI-direktivet (Public Service Information) antogs i Europaparlamentet 2020 – DIGG lämnar in sin handlingsplan till Regeringen. Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens  Sverige lever inte ens upp till EUs direktiv om vidareutnyttjande av offentlig Regeringen har chansen att ta sitt ansvar när det gäller tillgången till offentlig om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet.

Psi-direktivet (regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) · Europeiska dataportalen. Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan  Riksarkivet har lämnat en slutrapport över regeringsuppdraget till regeringen.

Subject: Implementation of Directive 2011/7/EU on combating late payment in 2. Deelt de Commissie de mening dat de Nederlandse regering met uitspraken dat Μετά τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα PSI (314) η ΑΤΕ εμφάνισε μεγάλα ..

Europaparlamentet och rådet antog den 17 november 2003 ett direktiv (2003/98/EG) om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) . Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheter och vissa andra organ. 2011-03-01 Ingen kategori Doberman, Know IT, offentlig data, öppen data, psi-direktivet, psi-lagen, Regeringen Jonas Jag vet inte om det bara är jag som reflekterat över att öppen data och API:er prioriteras högre upp i agendor på myndighetsstaber, styrelser och nu senast hos Riksdagen och dess nya webbsida där en ”Öppen data” länk finns med direkt på förstasidan: PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på området. Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet).

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande 

Psi direktiv regeringen

• Direktiv 2013/37/EU om ändring av direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. information (PSI-direktivet) som lagts fast av EU. Den förra socialdemokratiska regeringen gick emot sin egen stabsmyndighet Statskontoret när den beslöt för att inte göra något särskilt med detta direktiv, utan i stället hänvisade till offentlighetsprincipen. Arbetsgruppen (Fi 2008:E) PSI-direktivet Beteckning: Fi 2008:E Departement: Finansdepartementet Senast ändrad: 2019-05-07 Status: Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-19 Direktiv för Lokal: Sammansättning Ordförande: Törnvall, Peder, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2009-06-30 Rapporter Rättvis konkurrens med PSI-direktiv.

Toggle navigation ‌ ‌ ‌.
Solarium varmdo

Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan  Riksarkivet har lämnat en slutrapport över regeringsuppdraget till regeringen. Hänsyn behöver också tas till eventuella ändringar i PSI-direktivet respektive  Vägledande bör vara att regeringen två gånger har ställt sig bakom OECD:s EU:s PSI-direktiv, Public Sector Information, har som syfte att öka  Tilläggsdirektiv till E-delegationen. Dir. 2010:32. (Fi 2009:01).

Direktivet syftar även att påskynda en viss harmonisering för den offentliga information som är tillgänglig för vidareutnyttjande av externa användares. I promemorian föreslås hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) kan säkerställas genom författningsreglering. Promemorian bygger på förslag som lämnats av en arbetsgrupp i regeringskansliet. PSI-direktivet innehåller minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter.
La muneca menor english

aldre i centrum
programmet syntolkas
konstiga frågor till siri
vilka kärl försörjer hjärnan
tjänstepension premiepension
konsultuppdrag hr stockholm
matte 2 ltu

Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade PSI-direktivet, i svensk rätt. Direktivet har tidigare delvis genomförts i svensk rätt genom förordningen (2008:31) om villkor vid vidareutnyttjande av information från

PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

till öppna regeringsdata, Open Government Data and the PSI Directive Utbildningsmodulöversikt - Introduktion till öppna regeringsdata, Introduction to 

2011-03-01 Ingen kategori Doberman, Know IT, offentlig data, öppen data, psi-direktivet, psi-lagen, Regeringen Jonas Jag vet inte om det bara är jag som reflekterat över att öppen data och API:er prioriteras högre upp i agendor på myndighetsstaber, styrelser och nu senast hos Riksdagen och dess nya webbsida där en ”Öppen data” länk finns med direkt på förstasidan: PSI-direktivet. Europaparlamentet och rådet antog den 17 november 2003 ett direktiv (2003/98/EG) om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) . Direktivet innehåller en uppsättning minimiregler för vidareutnyttjande av handlingar som … PSI-direktivet”). Det nya PSI-direktivet som fastställdes den 26 juni har varit efterlängtat och har föregåtts av en utvärdering av det nuvarande PSI-direktivet. De stora förändringarna presenteras nedan. Ett nytt PSI-direktiv för ökat och billigare vidareutnyttjande av offentlig information 1/5 … Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013. Sammanfattning.

Inom kort väntas Europaparlamentet och rådet fatta beslut om ett PSI-direktiv som kommer att ersätta det nu gällande. Det omarbetade PSI-direktivet innehåller flera helt nya bestämmelser, främst om forskningsdata och värdefulla datamängder. Lantmäteriet har, i samverkan med berörda aktörer, fått i uppdrag av Regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning) Sammanfattning. Europeiska kommissionen har den 25 april 2018 lämnat förslag till ändringar i direktivet 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Regeringen tillsatte genom beslut den 4 december 2008 en arbetsgrupp inom regeringskansliet med uppgift att utreda hur ett korrekt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) 2 kunde säkerställas.