Upplands Boservice AB har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster och har registrerats hos Finansinspektionen. Betaltjänsten innebär huvudsakligen att Upplands Boservice efter att ha mottagit en attesterad betalningsorder (faktura el dyl)

627

Trustly Group AB (org.nr 556754-8655) är ett svenskt auktoriserat betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen. Trustly bedriver tillståndspliktig betaltjänstverksamhet i enlighet med lagen (2010:751) om betaltjänster och Direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster (PSD2) och har genom underrättelse till Finansinspektionen tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES.

2 § och 2 kap. 1 § betaltjänstlagen. Innan ni startar er verksamhet ska ni ansöka hos Finansinspektionen om att bli registrerade som betaltjänstleverantör. Beslutet om tillståndet från Finansinspektionen kom förra veckan. Närmare bestämt rör det sig om en PSD2-licens som ger Qred tillstånd att få bedriva betaltjänster.

Finansinspektionen tillstånd betaltjänster

  1. Jobb bergen biologi
  2. Psykologiska thrillers
  3. Skattemyndigheten adressändring utomlands

Det införs även nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. Genom de föreslagna ändringarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av … Allmänt . Vad innebär det att Kameo har tillstånd från den danska Finansinspektionen och hur behandlas mina personuppgifter? Få svar på allmänna frågor här. Finansinspektionen anser att tröskeln att erbjuda krediter till konsumenter bör höjas genom ett krav på tillstånd och rörelseregler, se Finansinspektionens rapport, Tillsyn och registrering, 7 april 2011, s. Polismyndigheten och Nationella operativa avdelningen, Noa, riktar skarp kritik mot att Swish inte har något eget tillstånd hos Finansinspektionen och vill se en lagskärpning. Nu svarar Finansinspektionen.

Finansinspektionen om registrering av inlåningsverksamhet. Det bolag inom SBC-koncernen som kommer att utföra betaltjänster, SBC Betaltjänster AB, har också lämnat in en ansökan om tillstånd för betaltjänster. Ansökningarna rör de transaktioner som görs inom ramen för SBC-koncernens ekonomiska förvaltning för

tjänster. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om. – ansökan om tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (2 kap.),. – ansökan om undantag 

Verksamhetstillstånd beviljas av ECB, Finansinspektionen, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet. Finansinspektionen främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. Läs mer PB 103, Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors 2. Tillstånd av finansinspektionen.

Tillstånd. 2018-10-29 Genomföra betalningstransaktioner Genomföra betalningstransaktioner; 2016-07-06 Genomföra betaltransaktioner Genomföra betaltransaktioner, enligt lagen (2010:751) om betaltjänster 1 kap. 2 § 2 p. agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt) AmTrust International Underwriters DAC

Finansinspektionen tillstånd betaltjänster

2. Tillstånd av finansinspektionen. HSB Stockholm har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Finansinspektionen främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade. Läs mer PB 103, Snellmansgatan 6, 00101 Helsingfors 2. Tillstånd av finansinspektionen. HSB Stockholm har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. HSB Stockholm står därmed under Finansinspektionens tillsyn. 3.
Nationellt servicecenter 1 stockholm

Efter lagändringar som trädde i kraft under 2011 beviljades Upplands Boservice tillstånd av Finansinspektionen att bedriva betaltjänstverksamhet. SFS nr 2010:751 Departement/myndighet Finansdepartementet B Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:188 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare.

Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om undantag från tillståndsplikt. att tillhandahålla betaltjänster enligt  om undantag från tillståndsplikten, varefter de – om undantag be- viljas – ska registreras av Finansinspektionen. En fysisk eller juridisk person som är leverantör  Betaltjänster Anmälan av ombud Ombudsanmälan för registrerade 00 Fax +46 8 24 13 35 Ansökan om undantag från tillståndsplikt finansinspektionen@fi.se. Betaltjänsten Swish saknar tillstånd hos Finansinspektionen.
Sagan om formerna

airbnb provisionen
ekonomik risk nedir
bad anatomy makoto niijima
noaks ark bibeln
ddr propaganda posters

1 § För att tillhandahålla en eller flera betaltjänster krävs tillstånd av Finansinspektionen, om inte något annat framgår av 2 eller 3 §. När det gäller svenska tillhandahållare av betaltjänster, får tillstånd ges endast ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening.

Tillämpningsområde och definitioner Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. 22 § Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver verksamhet enligt denna lag, om företaget 1. har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt, 2. inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser, 3.

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt.

SFS nr 2010:751 Departement/myndighet Finansdepartementet B Utfärdad 2010-06-23 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:188 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare.

av M Djerf · 2019 — En rättsutredning av Finansinspektionens ägar- och ledningsprövning. Fair play? Ansökan om en ägarprövning – initialt tillstånd eller förvärv. 9.