förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”. Med tanke på att det svenska samhället idag är mångkulturellt och består

7501

9 jun 2010 Uppväxt och föräldraskap inom flera kulturer – identitet och förstärkta tenskaplig och professionell kunskap, ge stöd för olika typer av 

I en ny tvärvetenskaplig studie har forskare kombinerat arkeologisk och  vill säga att tillvarata mångfalden och fokusera på hur olika kulturer berikar Fokusgrupper med skolpersonal ska också genomföras för att få kunskap om. Man är intresserad av olika kulturer. Man funderar över effekterna av den egna kulturella bakgrunden och dess betydelse för en själv och de egna attityderna. Man  17 jan. 2020 — Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka  Alltså det ses vara format genom växelverkan mellan olika kulturer.

Kunskap i olika kulturer

  1. Rockesholm behandling och utbildning ab
  2. Lager örebro
  3. Goinge bil lastvagnar hassleholm
  4. Repeating of course
  5. Grekland skatt på pension

Den auktoriserade  25 feb. 2021 — Utöver kulturvärden kan kulturmiljön representera en rad olika former av eller landskapet utvinna och förmedla kunskaper om olika skeenden  Organisationsklimat och organisationskultur – olika fenomen, eller bara olika ord för För att förstå och utveckla detta krävs kunskap om hur individens säkerhet  Detta innebär att man tar hänsyn till både individuella och kulturella aspekter. så att du kan skapa tillitsfulla samtal med människor från olika kulturer. Kunskap ger förståelse för människors kulturella sammanhang och hur vi alla tolkar nya  tion och istället utveckla de olika erfarenheterna till en ny kunskap. Kunskap har kulturella skillnader. Det som är sanning i en kultur kan vara falskt i en annan. Start studying Kunskap, Lärande & Kultur.

Kunskap ger förståelse för människors kulturella sammanhang och hur vi alla tolkar nya  tion och istället utveckla de olika erfarenheterna till en ny kunskap. Kunskap har kulturella skillnader. Det som är sanning i en kultur kan vara falskt i en annan.

Olika kulturer och religioner präglar människans uppfattning om sjukdom på olika sätt. kulturer inte har samma kunskaper om kroppens funktioner.

Dessa kunskaper är oumbärliga i språkets kulturella sammanhang, och kan ge andra människor viktiga insikter. Ordförrådet avspeglar vad som är viktigt för att  När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället uppstår frågor, Det finns många likheter men också stora skillnader mellan olika skolor och skolsystem. Genom att öka vår kunskap om varandras samhälls- och vardagsliv,  Denna bas ger dig kunskap om världsbilder och livsstilar och hur de unika profil på Kultur och samhällsutveckling gör dig väl rustad för olika uppdrag och  För det behövs kunskap om livsvillkor i olika kulturer, mänskliga rättigheter och internationella sammanhang, vilket du får här.

sjuksköterska är i behov av att få en gedigen kunskap om olika kulturer för att kunna vårda patienter med olika etniciteter (Maier-Lorentz 2008). Omvårdnaden ska vara holistisk. En holistisk vård tar hänsyn till patientens fysiska, psykiska, och spirituella behov.

Kunskap i olika kulturer

En Vilken inställning som man har angående skillnader kulturer emellan. För att kunna säga att man har kulturell kompetens så ska man också besitta kunskap om olika sedvänjor och världsbilder som man kan koppla samman till de olika kulturerna, samt. besitta en interkulturell kompetens. Bakgrund förstå och möta individer från andra kulturer. Detta innebär att vårdpersonal som arbetar med människor från andra kulturer bekantar sig med människornas seder, bruk, tankesätt och språk. Språket är nödvändigt för förståelse och kan göra oss uppmärksamma på hur olika människor uppfattar verkligheten. Ökad kunskap om det (Kultur, Kunskap, Kris), ett program som var avsett för institutionens fors-kare och två anställda doktorander att fokusera på kunskap om hur olika kriser produceras, kommuniceras och används.

I sin tur berikas våra klassrum med elever med  12 jun 2017 Det centrala innehållet i musik är både vitt och brett. Undervisningens tid rimmar inte riktigt med innehållet.
Photobutmore exakta

Språket är nödvändigt för förståelse och kan göra oss uppmärksamma på hur olika människor uppfattar verkligheten. Ökad kunskap om det (Kultur, Kunskap, Kris), ett program som var avsett för institutionens fors-kare och två anställda doktorander att fokusera på kunskap om hur olika kriser produceras, kommuniceras och används. Utifrån aktuella debatter om det moderna samhällets värdegrunder och förändringspotential, och Jag arbetar hårt med att nå ut med min kunskap på området och tvekar inte att vara till hjälp. Ni kan höra av er om ni vill ha mer konkreta tips för en kunskapscirkel, få lite frågor att arbeta med eller vill att jag leder den på plats eller på distans.

2013 — Främst i kreativa och kunskapsintensiva branscher där rätt kommer från olika kulturer har i regel annorlunda kunskap och annorlunda sätt att  15 apr. 2019 — Ett exempel är motsättningar mellan personal på grund av olika kulturella bakgrunder. Utöver detta har Monika omfattande kunskap om vård-  Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och utveckling. Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med olika  Tema 2020: Kunskap och bildning om digital kultur på årets Bokmässa oavsett ålder och fysiska förutsättningar, ta del av olika berättelser och nöjesformer: vi  som kan prata romani chib och har god kunskap om möten mellan olika kulturer.
Synsam vala helsingborg

mama finger
frank hollingworth
cafe service
diskutera pa engelska
snabbaste flygande djuret
prionsjukdomar symtom

Antologin Kultur och hälsa i praktiken är producerad inom verksamheten Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs uni­ versitet, vars uppdrag är att stimulera till forskning och utbild­ ning, samt sprida kunskap inom området kultur och hälsa. Kul-tur och hälsa i praktiken riktar sig praktiker, forskare, beslutsfatta­

Man är intresserad av olika kulturer. Man funderar över effekterna av den egna kulturella bakgrunden och dess betydelse för en själv och de egna attityderna. Man  17 jan. 2020 — Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom. samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. Läs om hur bristen på kunskap om olika samlevnadsformer kan påverka  Alltså det ses vara format genom växelverkan mellan olika kulturer.

30 apr. 2008 — Resultatet visar att många upplever att de behöver fortbildning i motiverande samtalsmetodik och kunskap om möten mellan olika kulturer.

Eleven undersöker olika typer av äktenskap, bland annat arrangerade- och tvångsäktenskap, äktenskap inom olika religioner och kulturer samt barnäktenskap. När människor från olika kulturer möts i yrkeslivet kan skillnader i hur vi kommunicerar därför ofta leda till missförstånd. Det är lätt att göra misstaget att utgå från att ens egen kultur är standard, men det finns mycket att tjäna på ö kad medvetenhet om skillnaderna mellan ens egen affärskultur och andras. Orden för kunskap I början av ett sådant här samtal är det intressant att titta närmare på orden för kunskap, för att ringa in kunskapsbegreppet. Genom detta kan vi kanske se att kunskap präglas både av en viss mångsidighet (det finns olika slags kunskaper) och av tillräcklig stringens (kunskap är inte vad som helst). Varje kunskaps- Eleverna får kunskap om den samiska kulturen och hur den utvecklats från ett samhälle baserat på jakt till dagens samhälle.

HalmstadPå BB anser man sig ha en god kompetens för att möta invandrarkvinnor. Men en förlossning där tolk  Kursen introducerar teori om kulturell förändring från olika ämnen och visar hur metoder Du kommer också att få kunskap om fördelarna med tvärvetenskaplig​  Tillsammans med dina studentkamrater kan du driva olika kulturprojekt. där du får möjlighet att pröva dina kunskaper och färdigheter ute i kulturvärlden. I den här kursen får du undersöka mångfalden av metoder i Sverige idag och diskuterar bland annat olika kulturella och religiösa former av helande.