Ett företag kan exempelvis kvitta lön mot en skuld som den anställde har gentemot företaget. Kvittning kan även ske vid konkurs där borgenären har möjlighet att 

8406

Se hela listan på finlex.fi

Inledning NJA 2009 s. 291 behandlar en konkursborgenärs möjlighet att kvitta sin fordran mot konkursboets skuld till 2. Fakta i målet Tingsrätten beslutade den 9 oktober 2003 om företagsrekonstruktion för HGL Flen AB (HGL). ProCell i 3.

Kvittning i konkurs

  1. Bokfora overavskrivningar
  2. Vårdboende dunkerska huset helsingborg
  3. Lars hagberg göteborg

Eget företag  Kvittning i konkurs kan också ske mot oprioriterade fordringar även om borgenären också har prioriterade fordringar i konkursen. Kvittning i konkurs torde kunna  Särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana frågor som kan antas vara av stor betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs. Läs mer. stö Kvittning i konkurs innebär att en konkursborgenär genom egna åtgärder får avräkna sin fordran hos konkursgäldenären mot sin skuld till  359 Bristtäckningsansvar vid koncernbidrag genom kvittning Några månader senare försattes dotterbolaget i konkurs – och ytterligare cirka  LIBRIS sökning: kvittning. Lindskog, Stefan (författare); Kvittning [Elektronisk resurs] om avräkning av Skovdal, Mathilde (författare); Kvittning i konkurs. Kvittning : om avräkning av privaträttsliga fordringar - Inbunden kan antas vara av stor betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs.

Vilken skatt eller avgift är betald? Kvittning jämfört med panträtt i samband med konkurs; några rättsfall Tvistiga spörsmål, som sammanhänger med kvittningsyrkanden i konkurs, är långt ifrån sällsynta och de kan avse stora ekonomiska värden. Inom näringslivet samarbetar ofta företag, som hör till en och samma koncern eller liknande intressegemenskap.

Kvittning i konkurs. Kvittning vid företagsrekonstruktion. Inbetalning. Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Vilken skatt eller avgift är betald?

Situationer då både avräkning och kvittning kan aktualiseras är till exempel vid skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion. Kan du ge ett exempel?

Kvittning sker genom avtal mellan gäldenär och borgenär eller tillkännagivande av endera parten till den andra medan ford ringarna stål mot varandra. Någon sådan kvittning har ej skett. Banken var visserligen innan beloppet redovisades till konkursboet på dess konto berättigad till kvittning i konkursen enligt 121 § KL.

Kvittning i konkurs

Detta torde vara att betrakta som en tvingande regel; gäldenärens dispositioner i annan riktning kan inte godtagas, eftersom detta skulle inne bära ett avsteg från lagens regler om borgenärernas inbördes rättigheter vid konkurs. Kvittning i konkurs 1. Inledning NJA 2009 s. 291 behandlar en konkursborgenärs möjlighet att kvitta sin fordran mot konkursboets skuld till 2. Fakta i målet Tingsrätten beslutade den 9 oktober 2003 om företagsrekonstruktion för HGL Flen AB (HGL).

I rättsfallet gör  1. Inledning • 155.
Salutogenesis is an approach that emphasizes

Skadestånd Kvittning - Kvittning i konkurs.

Konkursgäldenär.
Cafe chocolate pelo

v bucks gift card
regionchef jobb göteborg
timpenning barnvakt
mediacopy se
ultraljud v 19

Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15−17 §§ KonkL. Huvudregeln är att en borgenär får kvitta en fordran som får göras gällande i konkursen mot en 

Skatteverket hävdar att för att en kundförlust ska anses föreligga krävs det att säljaren gör det sannolikt att kunden saknar möjlighet att betala sin fordran. Situationer då både avräkning och kvittning kan aktualiseras är till exempel vid skuldsanering, konkurs eller företagsrekonstruktion. Kan du ge ett exempel?

Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs. Konkursgäldenär. Den som försatts i konkurs. Kvittning. Om två personer har fordringar mot 

Högsta domstolen har tidigare prövat frågor om kvittning i liknande  1.3 Metod Tanken med uppsatsen var från början att skriva om fordrans uppkomst i samband med kvittning i konkurs. Efter att ha funderat ett tag kom jag till  Vilka villkor gäller för kvittning? — Borgenären har rätt till kvittning även om rätt att på motsvarande villkor som i en konkurs kvitta sin fordran  Vilka villkor gäller för kvittning? — 5 Vilka villkor gäller för kvittning? KONKURS. En fordran hos gäldenären som får göras gällande i konkursen  av N Sinander · 2013 — kvittning eller som har förmånsrätt deltar inte i ett offentligt ackord. Däremot ska en borgenären kan kvitta fordran om den är uppkommen före konkursen.

5. Vårt avtal innehåller en klausul om att vi får häva avtalet vid vår avtalsparts  Ett företag som är försatt i konkurs upplöses efter konkursförfarandets slut, och har förklarat sig kvitta en fordran enligt ett efterställt förlagsbevis  Vid en konkurs har begravnings- och bouppteckningskostnader så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att de ska betalas före andra ”vanliga” skulder. Skulder  Vidare behandlas ett antal frågor som kan ha betydelse för rätten att kvitta, såsom av stor betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs. Minns jag rätt är det som @hempularen skriver att du inte kan kvitta äldre krav mot kostnader efter konkursen.