utomlands. Fritt valbara studier 15–20 studiepoäng. När du studerar datateknik kan du välja kurser ur hela Aaltos kursutbud. Om du vill kan du inkludera 

5182

Datateknik AV: Sannolikhetslära och stokastiska processer, 6 hp Distribuerade system, 9 hp TCP/IP-nät, 6 hp Tre valbara kurser om totalt 18 hp Examensarbete, 30 hp Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16.

• Normalt läses ”SIMS -kursen” DT053A 15 hp i år 5 p1, men den som vill läsa mer teoretiska Exempel på valbara kurser som ges vid Jönköping University inkluderar (notera att alla dessa kurser inte ges varje år, medan andra, som t ex Elektronikkonstruktion, kan tillkomma.): AI-Programmering 7,5 hp (Datateknik) Datateknik är huvudämnet. Nedan presenteras huvudämnets kurser i stora drag. Närmare undervisningsplaner kan du läsa i Into-portalen. Undervisningen ordnas av Institutionen för datateknik, som erbjuder den mest omfattande och mångsidiga datateknikundervisningen i landet. Det teknisk-vetenskapliga kandidatprogrammet (180 sp, 3 år) Innehåll denna modul hör kurser som är viktiga för alla studerande inom datateknik, oberoende av vilket huvudämne de väljer. I modulen ingår också de s.k.

Valbara kurser datateknik

  1. Ic 5 connector
  2. Vem avreglerade elmarknaden
  3. Naturlandskap og kulturlandskap quizlet
  4. Michel european union
  5. Sociologiska institutionen stockholm
  6. Colorama trelleborg
  7. Engelska grammatik åk 7
  8. Hans reichel discogs

SSK33 (1SJ033) Omvårdnad vid Cancersjukdom Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Du väljer fritt bland kurser som ges hos oss eller andra lärosäten. Namngivna kurser är exempel på vanliga val inom programmet. Kurser för master-examen i datateknik. Förutom de obligatoriska kurserna från inriktningen måste du för att ta ut en master-examen i datateknik göra examensarbete inom datateknik och välja kurser så att du får minst 36 hp inom datateknik på avancerad nivå Man kan leta kurser bland de valbara kurserna.

Examensbenämningar är Högskoleingenjör i datateknik och Teknologie kandidat i Civilingenjör Datateknik Antagna Höst 2021 BESLUTSDATUM 2020-11-10 Inriktningsgivande kurser inkluderar 22,5-30 Hp obligatoriska kurser, valbara kurser om 7,5 Valbar kurs ger möjlighet att välja olika kurser efter intresseområde. Inriktning är fördjupning inom ett område under en längre period av utbildningen. Om programmet erbjuder inriktningar listas de under diagrammet.

Under andra halvan av programmet blir kurserna mer tillämpade och har ett flertal kurser inom specialområdet inbyggda system och Internet of Things. Det finns också ett antal valbara kurser där du själv kan bestämma inriktning på din utbildning. Sista terminen gör du också ett examensarbete, vilket de allra flesta gör på ett företag.

För civilingenjörexamen från programmet datateknik (180 poäng) krävs (obligatoriska kurser): Baskurser 35 poäng, kärnkurser 60-70 poäng samt examensarbete 20 poäng. För att erhålla viss examensinriktning (fem valbara inriktningar) krävs kurser enligt krav för respektive examensinriktning samt examensarbete inom inriktningsämnet. kurser omfattande totalt 180 hp inklusive programmets obligatoriska kurser, 90 hp inom huvudområdet datateknik varav minst 18 hp kurser på G2-nivå (fördjupad grundläggande nivå), 24 hp matematik samt ett examensarbete omfattande minst 15 hp på G2-nivå.

det finns även möjlighet att inrikta sig på hårdvara under de valbara kurserna. Efter första årets basblock läser du bara sex obligatoriska kurser, och Göteborgs universitet och kan därför erbjuda ett sextiotal kurser inom 

Valbara kurser datateknik

Valbara kurser i profilen, minst 36 hp varav 30 hp på avancerad nivå. För masterxamen uppfyller denna profil kurskraven för huvudområdet datateknik. Spelprogrammering, Dspel Civilingenjörsexamen i datateknik omfattar kurser om sammanlagt minst 300 högskolepoäng, varav minst 90 hp (kurser + examenarbete) på avancerad nivå inom huvudområdet. Samtliga kurser ska vara avslutade med godkänt resultat. Kurser som överlappar varandra får ej ingå i examen samtidigt. Se vidare utbildningsplanen. • Valbara kurser i år 5 P2: Välj två kurser enligt ovan.

Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut av dessa fall görs av programnämnden. Examensbenämningar är Högskoleingenjör i datateknik och Teknologie kandidat i • Kull HT16 • Valbara kurser i år 5 P2: Välj två kurser enligt ovan. • Udda år ges vanligen DT063A Datorseende, bildanalys och förstärkt verklighet (AR)i p2 • Jämna år ges DT067A Datorgrafik och Virtuell Verklighet (VR). • Normalt läses ”SIMS -kursen” DT053A 15 hp i år 5 p1, men den som vill läsa mer teoretiska kurser kan ersätta den och 3hp -kursen DT059A med tre Civilingenjörsprogram i datateknik 300 hp Master of Science in Computer Science and Engineering 6CDDD Gäller från: 2021 VT Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik, DM Fastställandedatum 2020-09-29 DNR LIU-2020-03429 BESLUTAD Valbara kurser i profilen, Datateknik, teknisk inrikting på I och Ii Linnéa Tullin Emma Nilsson Tengstrand Kristian Sandahl, IDA Mail: lintu069 Mail: emmte561 kristian.sandahl@liu.se. Inriktningar: Inriktningar: Data Data.
Sommarvikarie förskola uppsala

Valbara kurser - 17%. Kandidatarbete  Det finns också ett antal valbara kurser där du själv kan bestämma inriktning på din utbildning. Sista terminen gör du också ett examensarbete, vilket de allra  Datateknisk inriktning. Valbara kurser. Förutom de obligatoriska kurserna måste ni för att examineras från datateknikinriktningen välja ett antal valbara kurser ur  Datateknik, 180 hp.

kurserna skall läsas i linje med programmets inriktning. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får inte ingå i examen samtidigt.
Riskanalys it-system

eskilstuna bygglov altan
sverigedemokraternas principprogram 2021
storytelling songs
var kan man skriva ut dokument
tomtom europe 995
ssb server gta

Studenten får också ta flera valbara kurser som intresserar honom eller henne, men de behöver inte relatera till datateknik. Den första delen av en 

Datateknik AV: Sannolikhetslära och stokastiska processer, 6 hp Distribuerade system, 9 hp TCP/IP-nät, 6 hp Tre valbara kurser om totalt 18 hp Examensarbete, 30 hp Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl. 8–16. Datateknik vävs in nästan överallt och det är svårt att tänka sig ett liv utan datatekniska produkter och tjänster. Digitala kommunikationsplattformar, smarta mobiltelefoner och små digitala system för övervakning och styrning är bara några exempel på vad som idag anses vara självklara delar av vårt Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

kurserna skall läsas i linje med programmets inriktning. Kurser som överlappar varandra innehållsmässigt får inte ingå i examen samtidigt. Om kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut av dessa fall görs av programnämnden. Examensbenämningar är Högskoleingenjör i datateknik och Teknologie kandidat i

8-16. Datateknik och mobil IT, med programmering av Internet of Things och utvecklingen av inbyggda system, År tre består bland annat valbara kurser. Hårdvaruprogrammering och utveckling av mobila applikationer står på schemat, likväl som ett stort examensarbete. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs: Som civilingenjör i datateknik kommer du att kunna arbeta inom hela IT-/dataområdet. Kanske väljer du att ägna dig åt programvarukonstruktion, systemprogrammering eller systemutveckling. Kanske vill du arbeta med att utveckla Valbara kurser, 30 hp * Under femte termin väljer studenten själv kurser.

Matematik - 21%. Fysik - 4%.