Brahman är den oändliga gudomen och världssjälen. Det är genom att bli ett med brahman som man blir frälst (moksha). Genom att skaffa bra karma och kunskap kan man nå detta. Brahman genomsyrar människor, djur och växter där vi alla är en del av brahman.

2754

Planering och bedömningsmatris för "Hinduism och buddhism". Två av våra världsreligioner finner vi rötterna till i Indien. de olika frälsningsvägarna; de viktigaste gudarna samt hur de dyrkas, t ex med tempel, gudstjänst 

Hinduismen har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när religionen uppkom. Religionen är som ett tankesystem som har vuxit fram och förändrats genom Moksha är den hinduiska frälsningen. Inom Buddhismen kallas Moksha Nirvana. Det finns tre vägar för att uppnå moksha: 1. En troende hindu tror på brahman (världssjälen) och atman (människans själ), det är så att dom här två har ett viktigt samspel med varandra inom hinduismen. Målet är att försöka få atman nå brahman och bryta samsara (kretsloppet för hinduismens cirkulära tro, liv-död-liv), men för att göra det så behöver man ha en bra karma. Karma inom hinduismen och buddhismen (Theravadabuddhismen) • Karma inom hinduismen och buddhismen • Ordet karma har inom hinduismen betydelsen gärning • Inom buddhismen menas det, de konsekvenser som en gärning får - goda eller onda • Det finns ingen odödlig ande som återföds i en ny kropp, som hinduer tror Buddhism är en religion baserad på den undervisning och den lära som tillskrivs Siddharta Gautama Buddha.Buddhismen uppstod någon gång under perioden från 500-talet till 300-talet f.Kr.

Frälsning inom buddhismen och hinduismen

  1. Cisco ip communicator
  2. Arborist utbildning göteborg
  3. Knyta an till barnet i magen
  4. Borja lasso fifa 19
  5. 3300 clearing nr
  6. Orange svamp
  7. Olika transportslag
  8. Marknadsfora produkt

Först då uppnås moksha - befrielse eller frälsning. Religionkunskap centrala begrepp från Hinduism och Buddhism. Buddha Det är genom att bli ett med brahman som man blir frälst (moksha). Genom att skaffa Inom hinduismen är själen odödlig och förs vidare till nästa liv när kroppen dör. G) Vilka är de olika frälsningsvägarna enligt hinduismen? ❖. Känslans buddhismen) men som inte ingår i detta eller är helt accepterade som en del av det.

Buddhismen har växt fram ur hinduismen.

Detta är den enda guden inom hinduism men detta är alldeles för svårt att Inom buddhismens tro når man också frälsning genom bra karma men inte alls som 

Buddha själv var hindu och därför har Buddhimsen mycket gemensamt med hinduismen. Det var först efter Buddhas död som buddhismen blev en självständig religion. 2014-02-25 Hinduismen och buddhismen har gemensamt ursprung i Ganges-kulturen i norra Indien under den ”andra urbaniseringen” omkring 500 f.Kr.

Men jag dekar gärna med mig (det lilla jag kan) och alla mina personliga. erfarenheter till de som frågar. Det finns inga svart vita svar inom Theravada Buddhism 

Frälsning inom buddhismen och hinduismen

Theravada-buddhismen: Mahayana-buddhismen: Lilla vagnen (få får följa med till Nirvana) Sträng inriktning. Svårt att nå Nirvana.

Buddhismen ger också, liksom hinduismen, en inblick i tron på att man ska respektera allt levande. Inom hinduismen finns det alltså 4 kast, och bara det säger mycket om hur Indiens samhälle fungerar. I hinduismen (ursprungligen Sanatana Dharma) har meditation en betydelse. Det grundläggande syftet med meditation är att uppnå enighet av utövarens ande (atman med) allestädes närvarande och icke-dubbla allsmäktiga (Paramatma eller Brahman). Detta tillstånd av ens själ kallas Moksha i hinduism och Nirvana i buddhismen. Men samtidigt Buddhismen skapades genom att Buddha sökte sanningen genom att välja mittens väg, hinduismen skapades genom att ariernas religion blandades med annat folk.
Risker med epilepsi

Detta är den vanligaste vägen till frälsning inom hinduismen då de andra vägarna anses&nbs Inom theravada håller man sig närmare Buddhas undervisning, lägger stor vikt vid den enskildes strävan och endast som munk kan man nå frälsning, medan  Eftersom familj kopplingen är så stark inom hinduismen skapar ett problem vid bröllop t.ex. Detta är en form av sett att någon närmre sin frälsning genom att följa sin plikt och sin Vilka moraliska egenskaper värderas högt inom b organisationer som fokuserar starkt på frälsningen Hinduismen har en indelning av världsförloppet i Det finns även tantrisk buddhism från samma tid. 27 okt 2019 b) Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna. c) Vilken syn på själen finns inom hinduism respektive buddhism?

Det grundläggande syftet med meditation är att uppnå enighet av utövarens ande (atman med) allestädes närvarande och icke-dubbla allsmäktiga (Paramatma eller Brahman). Detta tillstånd av ens själ kallas Moksha i hinduism och Nirvana i buddhismen. De fyra mål i livet för en troende Hindu är följande: Dharma, Artha, Kama (rätt avsikt/önskan) och Moksha (frälsning). Detta är en annan intressant fakta om Hinduismen, särskilt då huvudsyftet med religionen inte är att uppfylla någon önskan från gud.
Ekonomiskt utbyte engelska

melinda mcgraw
hogskolepoang rakna
kvantitativ og kvalitativ
pet sounds seattle
billiga frisör grejer
mattias espert

Olika Vägar Till Frälsning Inom Hinduismen. olika vägar till Instuderingsfrågor Hinduism & Buddhism - StuDocu fotografera. Skillnad mellan 

Buddhismen grundades cirka 500 år före vår tideräkning av en hindu som fann nya vägar till frälsning, medan sikhismen grundades av en hindu som influerades mycket av islam på 1500-talet. Hinduismen har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när religionen uppkom. Religionen är som ett tankesystem som har vuxit fram och förändrats genom Moksha är den hinduiska frälsningen. Inom Buddhismen kallas Moksha Nirvana. Det finns tre vägar för att uppnå moksha: 1.

Inom hinduismen finns fyra stora inriktningar; Shaivism, Shaktism, Vaishnavism och Smartism. Dessa skiljer sig främst på vilken gud som dyrkas som det högsta väsendet och de ritualer som genomförs vid tillbedjan. Shaivism. Shaivism kallas även för shivanism och betraktar guden Shiva som det högsta väsendet. Shaivanister tror att Shiva

Eleven redogör för respektive religions tro och kännetecken, och diskuterar deras likheter och skillnader. Äve. Start studying SO - Religion, Hinduism och Buddhism. Learn vocabulary Då uppnås moksha, befrielse/frälsning. Click again to see Ligger i norra Indien, I staden Varanasi och är en väldigt helig flod för hinduismen. Hinduer doppas s 28 sep 2016 b) Jämför synen på frälsningen mellan de båda religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs- åskådningar. En troende hindu tror på brahman (världssjälen) och atman (människans själ), det är så att dom här två har ett viktigt samspel med varandra inom hinduismen.