För drygt en vecka sedan skrev jag att det kanske inte såg riktigt så mörkt ut som man kunde befara. Då talades det om att alla skulle stanna, 

8017

HTML 요소는 옵션 메뉴를 제공하는 컨트롤을 나타냅니다. HTML Demo: