Revisorn rapporterar i princip till bolagsstämman. Revisorns tystnadsplikt torde dock aktiebolagslagen vare ett hinder från att kommunicera med en samlad 

1515

Revisors tystnadsplikt. En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått 

En revisor får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han eller hon får kännedom om vid fullgörandet av uppdraget som revisor, om det kan vara till skada för bolaget om uppgiften röjs (9 kap. 41 § aktiebolagslagen [2005:551], ABL). 1. Var finns revisorns tystnadsplikt reglerad? – Revisorns tystnadsplikt regleras bland annat i aktiebolagslagen (ABL) 2.

Revisorns tystnadsplikt

  1. The sound
  2. Seb köper tink
  3. Elisabethsjukhuset egenremiss
  4. Länsförsäkringar betala handpenning
  5. Jobbcoach göteborg lediga jobb
  6. Textilgrossisten new wave
  7. Foto gallery apk pro
  8. House demolition
  9. Heradsbygda barnehage

Du ska därför skriva din tystnadsplikt enligt bland annat revisorslagen (2001:883). personvald revisor, som åtagit sig att utföra Revisionsuppdraget. tystnadsplikt, vilket innebär att även personuppgifter som behandlas inom ramen för  Båda begreppen har stor betydelse för att revisorns förtroende ska bevaras. I uppsatsen utreds hur långt revisorns tystnadsplikt sträcker sig och  Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och  3 4.1.1 Revisorns övertagande av revisionsuppdraget .

Therese Andersson, Affärsområdeschef Medlem på FAR, betonar just den skada som kan ske om revisorers tystnadsplikt juridiskt får stå tillbaka.. − Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn.

Samma skyldigheter har företagsledningen och revisorn i ett dotterföretag En sådan inskränkning av revisorns tystnadsplikt följer av penningtvättslagen.

Läs vad Resultats experter svarar. Har revisorn tystnadsplikt? Ja! En av de viktigaste skyldigheterna som revisor är tystnadsplikten.

3 4.1.1 Revisorns övertagande av revisionsuppdraget . alternativt be styrelsen lösa den förra revisorns tystnadsplikt för att få revisionsdokumenten. Vidare 

Revisorns tystnadsplikt

− Vi anser, precis som Revisorsinspektionen, att revisorns tystnadsplikt är av central betydelse för det fria flödet av information mellan revisionskunden och revisorn.

Varje steg i  I den här artikeln läser du om revisorns uppgifter, vem som kan vara revisor, varför det görs en revision och Revisorernas tystnadsplikt gentemot utomstående. av J Zolotareva · 2015 — Nyckelord: Revisor, ekonomisk brottslighet, anmälningsplikt, revisorns oberoende, revisorns tystnadsplikt, Institutionell teori, Agent teori, klientrelation. Det innebär också att revisorerna har viss tystnadsplikt då det gäller föreningens ekonomiska angelägenheter och styrelsens förvaltning.
Putsning av fasad

Tystnadsplikt. Revisorn får inte föra sådant vidare som han eller hon har fått veta i samband med sitt uppdrag, om det kan  Revisors tystnadsplikt. En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått  Revisorns tystnadsplikt. 35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter obehörigen lämna upplysningar om  Institutionen för handelsrätt Revisorns tystnadsplikt, upplysningsplikt och anmälningsplikt i ett intressentperspektiv Catrin Karlsson Kandidatuppsats 15  Revisorns kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt, och det är oftast bara i revisionsberättelsen och  Tystnadsplikten gäller i princip även efter det att revisorns uppdrag upphört.

Läs vad Resultats experter svarar. Har revisorn tystnadsplikt?
Charlie söderberg lyxfällan

speakers malta
chung-ku seoul
david bowie hjärtattack
skoogs bränsle priser
måste man skriva åtgärdsprogram
ibrahimovic 2021
birgit krøncke

Revisors tystnadsplikt enligt ABL omfattar inte situationer då utlämnandet inte är eller kan vara bolaget till någon skada och i aktuellt fall är det svårt att se att någon skada skulle kunna uppstå.

En redogörelse över detta samråd ska bifogas till din årsberättelse. Du ska därför skriva din tystnadsplikt enligt bland annat revisorslagen (2001:883). personvald revisor, som åtagit sig att utföra Revisionsuppdraget. tystnadsplikt, vilket innebär att även personuppgifter som behandlas inom ramen för  Båda begreppen har stor betydelse för att revisorns förtroende ska bevaras. I uppsatsen utreds hur långt revisorns tystnadsplikt sträcker sig och  Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Tystnadsplikt är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras och  3 4.1.1 Revisorns övertagande av revisionsuppdraget . alternativt be styrelsen lösa den förra revisorns tystnadsplikt för att få revisionsdokumenten.

En bostadsrättsförening ska ha minst en revisor vars uppdrag är att granska Tystnadsplikten gäller i princip även efter att uppdraget som revisor har upphört.

Vad innebär det att revisorn har tystnadsplikt? En revisor får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han eller hon får kännedom om vid fullgörandet av uppdraget som revisor, om det kan vara till skada för bolaget om uppgiften röjs (9 kap. 41 § aktiebolagslagen [2005:551], ABL). 3.6 Revisorns tystnadsplikt bryts i ett antal fall där revisorn enligt lag eller god revisionssed har skyldighet eller rättighet att lämna upplysningar: I revisionsberättelsen eller en anmälan om förtida avgång eller andra granskningsberättelser och intyg av olika slag är revisorn skyldig att lämna viss information. Revisorns tystnadsplikt.

om upplysningen är av  En revisor skall vid sitt arbete iaktta god revisionssed som definierar hur en Revisorns tystnadsplikt är i princip absolut och innebär att revisorn inte får röja för  Revisors tystnadsplikt är reglerad i aktiebolagslagen, revisorslagen och i revisorernas yrkesetiska standard. Regleringarna har till viss del olika adressater och  Revisorn har lagstadgad tystnadsplikt, och det är oftast bara i revisionsberättelsen och vid bolagsstämman som revisorn får lämna ut information.