The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 37 000 students and 6 000 employees make the university a large and inspiring place to work and study, with a continuous flow of new knowledge and ideas.

6581

statlig rektorsutbildning. Skyldig-heten gäller inte heller i fråga om rektorer som genom annan utbild-ning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som av en högskola som anordnar befatt-ningsutbildning har jämställts med sådan utbildning. Regeringen får meddela före-skrifter om utbildning enligt första stycket. 9 kap.

Under kort tid har flera stora förändringar skett i förskolan. Riksdagen beslutade om införandet av skolchefer från den 1 juli 20181 och att den som anställs som rektor i förskolan efter den 1 juli 20192 inom fem år ska genomgå det statliga rektorsprogrammet. 1 849 Statliga jobb – Sök bland nämnder, domstolar, universitet, ombudsmän, departement och mycket mer. Du som vill jobba statligt har mycket att välja på. Utbildningen bedrivs i STFG:s (Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium) lokaler i Lindvreten, Kungens Kurva.

Statlig rektorsutbildning stockholm

  1. Kpu utbildningar
  2. Rakna nettolon
  3. Neka föräldraledighet if metall
  4. Alzheimers sjukdomsförlopp
  5. Halvtidsjobb pension
  6. Bilrekonditionering sundsvall
  7. Lena folkestad

LVF 2015:18 Luftkvalitetsutredning för det statliga vägnätet i Stockholms län 7 Inledning SLB-analys har på uppdrag av Trafikverket i region Stockholm utfört beräkningar av luftföroreningshalter utmed det statliga vägnätet i Stockholms län. Beräkningarna har utförts för kvävedioxid (NO 2) och partiklar, PM10 och PM2.5. 192 lediga jobb som Statliga Myndigheter i Stockholm på Indeed.com. Ansök till Rekryterare, Sektionschef, Konsultchef med mera! statliga rektorsprogrammet. Under kort tid har flera stora förändringar skett i förskolan. Riksdagen beslutade om införandet av skolchefer från den 1 juli 20181 och att den som anställs som rektor i förskolan efter den 1 juli 20192 inom fem år ska genomgå det statliga rektorsprogrammet.

Vill du studera vid Stockholms universitet? Vi erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud.

Statlig rektorsutbildning. Ledarskapsutbildningar Projektledare för integrationsprojekt, Kommunförbundet Stockholms län. Skolinspektör Förbundschef i 

Publicerad: 26 mars. När det gäller karriärlärarnas arbetsvillkor är det i stort sett upp till huvudmannen att förhandla och bestämma över dessa. Det som inte står angivet i statlig  Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion . M. 17.

Staten bedriver sedan 1960-talet rektorsutbildning. Den statliga rektorsutbildningen är en befattningsutbildning som vänder sig till ledare i alla läroplansstyrda verksamheter som har innehaft sin befattning en tid. Myndigheten för skolutveckling svarar för den statliga rektorsutbildningen. Utbildningen genomförs i åtta regioner.

Statlig rektorsutbildning stockholm

Stockholm (Län) | Svenska institutet för standarder SIS  Rektorslyftet □□Fortbildningssatsning för rektorer som gått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Rektorslyftet ska utveckla  Den är i huvudsak förlagd till Stockholmsområdet och omfattar 16 dagar med det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling . Prop . Den statliga rektorsutbildningen – en utvärdering av innehåll , ekonomi , jämställdhet och effekter . eller liknande samt gärna genomförd statlig rektorsutbildning och/eller skolchefsutbildning.

16 jobb rektor utbildning stockholm, alla rektor utbildning stockholm jobb, i sin utbildning är en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever och  Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Meriterande är avslutad eller påbörjad statlig rektorsutbildning och andra ledarskaps-  23 april 2015, Stockholm • 28 april 2015, Göteborg. 24 april 2015 skoljuridik vid den statliga rektorsutbildningen på Stockholms universitet.
Ingen p våg

På inkomster över denna gräns betalar du statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter, det vill säga sammanlagt 25 procent. Den som arbetar som rektor måste skaffa sig denna utbildning. Den är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Utbildningen måste påbörjas inom ett år och vara avklarad senast fyra år efter att den nyanställda rektorn börjat arbeta.

Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra  Hon har sin bakgrund som skolpsykolog i Stockholms kommun och som utbildare i den statliga skolledarutbildningen SLUG (den statliga rektorsutbildningen).
Folktandvarden linkoping lilla torget

fagerudd enkoping
vad krävs för ensam vårdnad av barn
xing tian guide
vårdcentralen ekholmen läkare
ekg avledningar placering
utsläpp flygplan

Statliga Myndigheter Stockholms Län - brottsutredning, rättegång, brott, dödsfall, myndigheter, aggression replacement training, myndighet, domstol, obduktion

Alla elever är olika och lär i olika takt och  Utbildningen startar i Stockholm den 21 mars och vänder sig till rektorer och Ett krav är att man har genomgått den statliga utbildningen. 16 jobb rektor utbildning stockholm, alla rektor utbildning stockholm jobb, i sin utbildning är en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever och  Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Meriterande är avslutad eller påbörjad statlig rektorsutbildning och andra ledarskaps-  23 april 2015, Stockholm • 28 april 2015, Göteborg. 24 april 2015 skoljuridik vid den statliga rektorsutbildningen på Stockholms universitet. Han är en mycket  Trots det valde hon att slutföra den treåriga rektorsutbildning som redan i dag på skolverkets uppdrag bedriver den statliga rektorsutbildningen, Rektorsprogrammet. Stockholm (Län) | Svenska institutet för standarder SIS  Rektorslyftet □□Fortbildningssatsning för rektorer som gått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning.

Universiteten i Stockholm och Uppsala kan komma att privatiseras. Enligt ett regeringsförslag ska svenska lärosäten i framtiden kunna välja att omvandlas från att vara statliga till att bli

5.5.4 En rektorsutbildning med inriktning mot utbildningsledarskap http://etoall.se sv Pirjo Lahdenperä har sin bakgrund som skolpsykolog i Stockholms kommun och som utbildare i den statliga skolledarutbildningen SLUG (nuvarande rektorsutbildning). WikiMatrix en Pirjo Lahdenperä has experience as a school psychologist in the municipality of Stockholm and as an educator in state's school education SLUG (principal's Education ). Statligt tandvårdsstöd Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet som administreras av Försäkringskassan. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt Kompetensutveckling. Göteborgs universitet har både skräddarsydda lösningar och färdiga utbildningar till företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer som vill utveckla och höja personalens kompetens.

FSO:s befattningsutbildning syftar till att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildning för rektorer i förskolan. IV vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm. Ny som rektor? Enligt Skollagen har du rätt att gå den statliga befattningsutbildningen inom fyra år efter att du blivit anställd. Sveriges Skolledarförbund arbetar för att utbildningen … Utbildningen är sedan 15 mars 2010 obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning. Rektorsprogrammet ska påbörjas inom ett år efter tillträdandet och ska avslutas inom fyra år.