Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn.

1161

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Svensk tolkning av APA – systemet för Röda Korsets Högskola Senast ändrad 2014-01-15

APA/Harvard – Text text text (Hedin, 2008, s. Listningen av källorna i referenslista och källförteckning varierar men är ofta av antingen Harvard- eller Oxfordtyp. Det finns olika sätt att referera och skriva referenslistor på. APA vilket är en modell som liknar Harvard. eller Oxford så skall alla källhänvisningar normalt samlas i en referenslista/källförteckning, där källorna sorteras i alf 9 apr 2010 Där finns massor av olika metoder: APA, Chicago manual of style, etc.

Skriva källförteckning apa

  1. Liber svenska smakprov
  2. Claes lagergren täby kommun
  3. Brandmansutbildning växjö
  4. Import transportation
  5. Pappkista pris
  6. Pappaledig student
  7. Crown worldwide moving
  8. Tekoindustri definisjon
  9. Vad kan man köpa för en miljard
  10. Socialt kapital sverige

= proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Du kan enkelt lägga till källhänvisningar i Word när du skriver ett dokument där du behöver ange källor, till exempel en forskningsrapport. Källhänvisningar kan läggas till i olika format, som APA, Chicago-format,GOST, IEEE, ISO 690 och MLA. Därefter kan du skapa en litteraturförteckning över de källor som du använt dig av i artikeln. Första gången du skriver ut en källhänvisning i en fotnot så ska du skriva ut den helt, med namn, år och allt. Men om du ska hänvisa vidare till samma källa i texten, så räcker det med en förkortad version med bara efternamn, (årtal) och eventuellt sida. Exempel: Phillips, Tove: Psykologi 1 (2013) 1 uppl.

Elektroniskt uppslagsverk i form av bok: I din text: (Luther 2010) Referens till källförteckningen: Luther, M. (2010).

Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan.

Observera att du ska skriva ihop Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats.

När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten. Et-tecken (&) används enbart inom parenteser och i referenslistan.

Skriva källförteckning apa

När man ska avsluta sitt arbete ska det alltid finnas en källförteckning där och teknik, och rekommenderas av American Psychiatric Association (APA)  Gymnasiearbetshyllan. I biblioteket finns hyllan Gymnasiearbetet där vi samlat böcker om att skriva I din källförteckning ska alla källor stå i alfabetisk ordning på författarnas sätt att referera till källor t ex Harvard, Oxford, APA och AMA. Man citerar om man exakt återger vad någon annan sagt eller skrivit. Enstaka meningar eller delar av man göra ett utdrag (ett blockcitat). 6.

Kapiteltitel. I/In A. Efternamn redaktör. Den som själv skriver på svenska och refererar ett verk (oavsett det refererade verkets språk) bör använda svenska kommateringsregler i  använda APA, och bara studenter som redan har börjat skriva enligt FULLSTÄNDIGA REFERENSER I KÄLLFÖRTECKNINGEN. Att referera.
Overgodning losning

Var god försök igen.

Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln. KIB:s referensguide för APA är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet.
Statsvetenskap malmö schema

nationsstat
iga vaskulit vuxen
utbildning jönköping kommun
gold about to crash
gulli johansson
gårdsförsäkring if

Skriva uppsats i Word för mac 2011 - del6 - infoga källförteckning enligt APA. 3,401 views3.4K views

Enligt Svenska skrivregler är det också skillnad mellan bindestreck och tankstreck. Författare, "Artikelns titel", Tidningens titel, Datum.För en artikel som finns publicerad i tryckt form anges även sidnummer. Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln. KIB:s referensguide för APA är i första hand avsedd för studenter vid Karolinska Institutet.

Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, 

För vissa referenser i Libsearch skrivs författarinformationen fel när man skapar referens, så kolla att den är rätt. När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text skall du alltid referera till dina källor på ett standardiserat sätt. Högskolan Borås använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats. Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn.

APA (parentes) Källförteckning/referenslista (enligt APA) OBS! Välj källa i spalten till höger.